M13 Fysioterapi

M13 Fysioterapi flyttet 1.6.18

 M13 Fysioterapi

Vi har flyttet til Sentralstasjonen Fysioterapi og Manuellterapi i Storgata 10b.

Tlf.: 22403570

Beth:22403572/beth@sfm.as

Hanne:22403575/hanne@sfm.as 

1 juni 2018 slo vi oss sammen med Sentralstasjonen Fysioterapi og Manuellterapi as og flyttet til deres lokaler.

Adressen er: Storgata 10B, 0155 Oslo, inngang fra Skippergata 35.
Se hjemmeside:

www.sfm.as